• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Informace pro zájemce o registraci

Oznámení pro pacienty, kteří mají zájem se registrovat na našem pracovišti:

podmínky:

1) konzultace zdravotního stavu neregistrovaného pacienta 2.000,- Kč

2) dentální hygiena, která předchází všem dalším ošetřením zubním lékařem 2.000,- Kč

3) dodržování léčebného plánu, pravidelné preventivní prohlídky, pravidelný recall dentální   hygieny

Konzultace neregistrovaného pacienta:

Každý dospělý zájemce o registraci na našem pracovišti podstoupí vstupní vyšetření a konzultaci.
Součástí je zhotovení OPG snímku (velký rentgen), malých rtg snímků zubů, lékař vyhodnotí rentgenové snímky, stav v ústech pacienta. Zhodnotí celkovou situaci, zkonzultuje s pacientem možná řešení léčby, sdělí pacientovi "nejakutnější problémy" a jejich cenu (formou "zkráceného léčebného cenového plánu").
Po absolvování dentální hygieny, při dalším ošetření lékařem, obdrží pacient podrobný léčebný a cenový plán (ihned po ošetření, v případě většího plánu, zašleme zpracované na email pacienta spolu s OPG a rtg snímky).
zhodnocení situace, konzultace s pacientem o možných řešeních, stanovení léčebného a finančního plánu. Pacient má možnost se po té rozhnout, zda chce být ošetřován i nadále na našem pracovišti.

Dentální hygiena:

V případě zájmu o další ošetření je dalším krokem návštěva dentální hygienistiky (na našem pracovišti), která provede vstupní kompletní vyšetření zubů a dásní v rámci dentální hygieny  (konzultace stavu, šetrné odstranění zubního kamene, odstranění pigmentací, fluoridace, instruktáž správné techniky čištění zubů a používání vhodných dentálních pomůcek, které si pacient odnese).

Po absolvování těchto dvou vstupních vyšetření se pacient může objednávat na další zákroky, dle léčebného plánu.

Pacient, který dodržuje léčebný plán, bude v průběhu dalších ošetření registrován.

Příklad výkonů, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, které provádíme:
-
preventivní prohlídky (2x ročně), zhotovení rtg a OPG snímků, extrakce, chirurgie, anestezie, celkové zubní náhrady

Příklad výkonů, které si hradí pacient:
-
skloinomerní bílé výplně u dospělých (od 1.700,- Kč), fotokompozitní bílé výplně (od 3.100,- do 4.500,- Kč), endodontické ošetření kořenových kanálků zubů za použití lupových brýlí nebo mikroskopu (od 4.000,- do 5.000,- Kč) reendodontické ošetření jednoho kořenového kanálku za použití lupových brýlí nebo mikroskopu (5.000,- Kč), korunky (od 4.500,- do 9.000,- Kč), parciální náhrady (od 6.000,- Kč), implantáty včetně korunky (od 30.000,- Kč)

Děti
je možné objednávat na vstupní konzultace pouze s rodiči, tyto jsou pro děti do 17ti let zdarma. Dentální hygiena dětí od 6ti let 1.000,- Kč. Samotatně děti neregistrujeme. Dítě bude registrováno až bude registrován rodič.

Zájemci o registraci na pracovišti ve Zbýšově/Oslavanech (vzhledem k množství zájemců), kontaktujte nás prosím POUZE na email: objednanidc@seznam.cz


Zájemci o registraci na pracovišti ve Slavonicích - momentálně nové pacienty neregistrujeme.


Oslavany 4. 11. 2019

 

MUDr. Veronika Kovář Matejová

jednatel DENS caninus s.r.o.