• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Ukončení registrace pacientů pobočka ZBÝŠOV

Oznámení pro pacienty k ukončení registrací

Ukončení registrací pacientů - pracoviště Zbýšov

 

S okamžitou platností oznamujeme zájemcům o registrace na našem pracovišti ve Zbýšově, že v současné době nové pacienty (ani příbuzné a známé našich již registrovaných pacientů) neregistrujeme. Důvodem je naplnění kapacity našeho pracoviště.

Zbýšov 16. 5. 2019

MUDr. Veronika Kovář Matejová

jednatel DENS caninus s.r.o.