• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Služby

STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE Na základě vstupní prohlídky v naší ordinaci, která zahrnuje celkové vyšetření chrupu za využití moderních přístrojů (digitální rentgen, intraorální kamera), se v naší ordinaci sestaví individuální léčebný plán, který odpovídá potřebám i požadavkům pacienta. Každý pacient je podrobně seznámen se všemi okolnostmi plánované léčby. Průběžně sledujeme současné trendy ve vývoji zubního lékařství. Naše pravidelná účast na zahraničních kongresech a kontinuální vzdělávání Vám přináší novinky v oblasti lékařských postupů, moderních materiálů a přístrojového vybavení od renomovaných firem. Garance na provedené práce je v naší praxi samozřejmostí.

ZHOTOVENÍ OPG SNÍMKŮ

ZHOTOVENÍ OPG SNÍMKŮ Na našem pracovišti máme panoramatický rentgenový přístroj (OPG), který slouží ke zhotovování velkých rentgenových snímků v oblasti hlavy. Snímek přehledně zobrazuje kost a zuby horní i dolní čelisti, čelistní dutiny a čelistní kloub. Slouží nám k přehlednému posouzení stavu chrupu, pro zjištění polohy zubů moudrosti, zjištění nadpočetných zubů a jiných anomálií (cysty, nádory), zcela nezbytný je pro analýzu a zavádění dentálních implantátů. Přístroj umožňuje i další projekce zaměřené detailněji např. na čelistní dutiny či čelistní kloub. Náš přístroj patří již do skupiny moderních digitálních přístrojů. K hlavním výhodám patří zejména snížená dávka rentgenového záření (až o 50% oproti klasickému rentgenování), a možnost zpracovávat snímek na počítači - což přináší obrovskou výhodu při analýze snímků, neboť snímky jsou čitelnější, je možné si vybrané partie zvětšit, dále je snazší archivace. OPG sníky zhotovujeme nejen pro pacienty naší ordinace, ale také smluvně pro lékaře z okolních pracovišť.

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE Smyslem záchovné stomatologie prováděné na našem pracovišti, je nejen zachování zdravých, ale i léčba nemocných zubů poškozených nejčastěji zubním kazem nebo úrazem. Po provedeném komplexním vyšetření včetně zhotovení rentgenových snímků, Vám ošetřující zubní lékař navrhne možné varianty ošetření a vypracuje individuální léčebný a finanční plán. Dále jsou prováděny jednotlivé procedury dle léčebného plánu od jednoduchých výplní až po endodontické zákroky, které Vám pomohou zachránit poškozený kořen zubu. Všechny zákroky v naší zubní ordinaci provádíme s maximálním ohledem na zdravotní stav pacienta, šetrně a bezbolestně.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Dnes je již všeobecně známo, že klíčovou roli v prevenci zubního kazu a onemocnění dásní má právě orální hygiena. Na našem pracovišti Vám nabízíme nejen profesionální vyčištění zubů a ošetření dásní, ale také Vám ukážeme, jak o chrup správně pečovat.

BĚLENÍ ZUBŮ

Celkové bělení chrupu u nás nabízíme v podobě domácího bělení. V první návštěvě Vám uděláme otisky obou čelistí, abychom Vám vyrobili přesné nosiče pro bělící gel. V další návštěvě od nás obdržíte nosiče, balíček s bělícím gelem a podrobnou instruktáž k bělení. Nosiče s bělícím gelem jsou v ústech nasazeny několik hodin denně po dobu asi jednoho týdne, dokud se nedosáhne požadované bělosti. Nově nabízíme také ordinační bělení zubů.

STOMATOCHIRURGIE

Na našem pracovišti také poskytujeme komplexní stomatochirurgickou péči. To znamená, že provádíme chirurgické zákroky na tvrdých i měkkých tkáních v oblasti úst a obličeje. Veškerá ošetření jsou prováděna po předchozím místním znecitlivění (anestezii) a jsou tedy bezbolestná. Mezi nejčastější výkony patří složitější extrakce zubů. A to zejména retinovaných zubů moudrosti („osmiček“, které se neprořezaly do dutiny ústní a zůstaly částečně nebo i úplně kryté sliznicí či kostí). Dále extrakce zubů, které nelze extrahovat prostým způsobem, ale je třeba i naříznout dáseň a odvrtat část kosti.

IMPLANTOLOGIE

Zubní implantáty slouží k náhradě ztracených zubů. Hlavní výhodou oproti fixním můstkům je to, že nepoškodíme sousední zuby broušením. V některých případech není možné defekt chrupu vyřešit fixním, tj. nesnímatelným způsobem bez zavedení implantátů (náhrada posledních zubů v zubní řadě). Implantáty se také dají využít ke kotvení celkové snímatelné náhrady (náhrada se „nacvákává na implantáty a pevněji drží).

TECHNOLOGIE PRGF

Jde o další novou technologii se kterou se setkáte v naší ordinaci. Tato technologie využívá vlastních růstových faktorů a autologní fibrinové membrány v implantologii a dentoalveolární chirurgii.

PROTETIKA

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící část zubu, zub jako celek, popřípadě skupinu několika zubů. Zubní (protetické) náhrady dovolují vylepšit tvar zubu, jeho barvu, popřípadě sklon zubu. U rozsáhlých rekonstrukcí chrupu je možné upravit výšku a typ skusu.

MEDICÍNSKÁ APLIKACE PIERCINGU A NASTŘELOVÁNÍ NAUŠNIC

Naše pracoviště nabízí odborně provedený piercing za medicínsky čistých podmínek, případně dle potřeby i v místním znecitlivění. Za těchto podmínek nabízíme i možnost standardní aplikace náušnic u malých dětí.

« Předchozí 1 2 Další »

Napište nám