• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

PRO PACIENTY

Pro nové i stávající pacienty naší stomatologické kliniky

Každý nový pacient

v naší ordinaci projde vstupní prohlídkou. Prohlídce předchází zhotovení karty pacienta s pracovnicí recepce (vyplní se základní osobní údaje, telefon, email, zhotoví webovou kamerou foto k přehlednější evidenci pacientů), dále vyhotovení OPG (panoramatického rentgenového snímku), který zobrazí celý rozsah chrupu. Je součástí moderních diagnostických metod v oblasti stomatologie. Přístroj vytvoří snímek rychle, bez nutnosti vyvolávání. Je uložen v počítači v kartě pacienta, kde je ihned k dispozici ošetřujícímu lékaři. Je nezbytnou součástí vstupní prohlídky a diagnostiky momentálního stavu chrupu pacienta. OPG se obvykle aktualizuje jednou za dva roky, neurčí-li lékař jinak.

V případě akutních problémů v ústech pacienta, jsou tyto řešeny v první fázi. Poté je zhotoven další plán ošetření, včetně finančního rozpisu plánovaných výkonů. Lékař s pacientem plán ošetření i finanční plán důkladně projedná a seznámí ho s plánovanými kroky.

Všichni stávající pacienti

by se měli (ve vlastním zájmu) účastnit pravidelných půlročních preventivních prohlídek, které zahrnují klasické vyšetření dutiny ústní a zhotovení tzv. skusových snímků pro vyloučení kazů v mezizubních prostorech. Součástí prohlídky je také vyšetření stavu dásní, parodontu a zhodnocení stavu hygieny, na jehož základě může lékař pacienta objednat na dentální hygienu. (Provádí se zde na klinice dentální hygienistkou.)

 

 

Napište nám