• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

PRO LÉKAŘE

V rámci spolupráce s kolegy z jiných, nejen  stomatologických pracovišť, nabízíme níže uvedené služby:

-          zhotovení OPG snímku (lze zaslat na email lékaře, či tištěné na termopapíru, termofolii)
-          konzultace (s žádankou od ošetřujícího lékaře)
-          endodoncie, reendodoncie metodou termokondenzace
-          implantologie
-          chirurgické zákroky
-          mikrochirurgie
-          mikroendodoncie, mikroreendodoncie
-          dentální hygiena
-          pacient po prohlídce a konzultaci obdrží OPG snímek, zprávu a návrh ošetření pro svého ZL
obdrží také plán nacenění jednotlivých výkonů a sám se rozhodne, zda se k plánovaným zákrokům objedná v naší ordinaci, či u svého ošetřujícího lékaře


EDUKACE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ

Nejen pro naše lékaře, ale i pro zájemce z jiných ordinací pořádáme vzdělávací akce, které jsou garantovány Istitutem postgraduálního vzdělávání, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Témata pořádaných kurzů:
- NUTNÁ A NEODKLADNÁ PÉČE
- ZVLÁDÁNÍ NÁHLÝCH PŘÍHOD V RÁMCI DENTÁLNÍHO TÝMU

V rámci těchto kurzů si účastníci prohloubí a zvýší úroveň svých odborných znalostí a dovedností. Kurzy jsou rozděleny na dvě části. První je teoretická, kde jsou lektorem vyzdvižena nejdůležitější témata a druhá část je zpestřena o praktické ukázky. Zde si mohou účastníci přímo vyzkoušet nácvik různých technik.

           
     
     

Napište nám