• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

ZHOTOVENÍ OPG SNÍMKŮ

ZHOTOVENÍ OPG SNÍMKŮ Na našem pracovišti máme panoramatický rentgenový přístroj (OPG), který slouží ke zhotovování velkých rentgenových snímků v oblasti hlavy. Snímek přehledně zobrazuje kost a zuby horní i dolní čelisti, čelistní dutiny a čelistní kloub. Slouží nám k přehlednému posouzení stavu chrupu, pro zjištění polohy zubů moudrosti, zjištění nadpočetných zubů a jiných anomálií (cysty, nádory), zcela nezbytný je pro analýzu a zavádění dentálních implantátů. Přístroj umožňuje i další projekce zaměřené detailněji např. na čelistní dutiny či čelistní kloub. Náš přístroj patří již do skupiny moderních digitálních přístrojů. K hlavním výhodám patří zejména snížená dávka rentgenového záření (až o 50% oproti klasickému rentgenování), a možnost zpracovávat snímek na počítači - což přináší obrovskou výhodu při analýze snímků, neboť snímky jsou čitelnější, je možné si vybrané partie zvětšit, dále je snazší archivace. OPG sníky zhotovujeme nejen pro pacienty naší ordinace, ale také smluvně pro lékaře z okolních pracovišť.