• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

MIKROSKOPICKÁ REENDODONCIE

Nové technologie v oboru

Mikroskopická reendodoncie je výkon, při kterém je potřeba znovu opracovat, desinfikovat a zaplnit kořenové kanálku  z důvodu zánětu nebo nedokonalého předchozího ošetření. Je to výkon mnohem náročnější než primární endodoncie, neboť musíme odstranit z kořenových kanálků veškeré nečistoty, které tam zůstaly z předchozího ošetření. K tomu je nutné,abychom do kanálků viděli a to pouhýma očima nejsme schopni. Proto je používání zvětšovacích prostředků u reendodoncie nutné