• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

MIKROSKOPICKÁ CHIRURGIE

MIKROSKOPICKÁ CHIRURGIE Nové technologie v oboru

Mikroskopická chirurgie – stejně jako u endodoncie, je i u chirurgie vhodné zvětšení pomocí optických přírstojů, neboť tak můžeme lépe zmapovat operační pole a tím i zmenšit poranění způsobené chirurgickým výkonem.