• KOMPLEXNÍ PÉČE
    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE

    KOMPLEXNÍ PÉČE
  • OPERAČNÍ MIKROSKOP

  • ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

IMPLANTOLOGIE

Zubní implantáty slouží k náhradě ztracených zubů. Hlavní výhodou oproti fixním můstkům je to, že nepoškodíme sousední zuby broušením. V některých případech není možné defekt chrupu vyřešit fixním, tj. nesnímatelným způsobem bez zavedení implantátů (náhrada posledních zubů v zubní řadě). Implantáty se také dají využít ke kotvení celkové snímatelné náhrady (náhrada se „nacvákává na implantáty a pevněji drží).

Zubní implantát sestává ze

  • šroubu zavedeného do kosti 
  • části, která je nad dásní - nástavba, na kterou se následně cementuje celobílá korunka

V první, tj. chirurgické, fázi se zavádí do kosti šroub. Výkon se provádí v lokální anestezii. Následuje fáze hojení, aby vzniklo pevné spojení mezi kostí a šroubem. Po zhojení se, opět v lokální anestezii, zpřístupní malá část šroubu. To aby se mohla ke šroubu připevnit druhá část implantátu - nástavba. Tím začíná poslední - protetická - fáze, kdy se dělají otisky, v laboratoři vyrobí korunka a ta je na závěr napevno nacementována na implantát.